oqaatsit sorliit atorusunnerlugit toqqaagit:
inu:it pillugu

tuniniaanermi piumasaqaatit

1. NALIGINNAASUT

Tuniniaanermi- aammalu tunniussinermi piumasaqaatit matumani pineqartut neqeroorutinut tamanut atuupput, tuniniaaneq aammalu aggiussinerit allatigut illuatungeriit iluini allakkatigut isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat.

2. AKIT

Akit tamarmik danskit kruunii atorlugit akiupput momsitaqanngitsut. Inu:it a/s-ip akigititai inu:it a/s qaqugukkulluunniit akinit allattorsimaffinnit akigititaasut malillugit aalajangersorneqartarput, imaluunniit neqeroorummik aalajangersimasumik toqqammaveqarlutik, aammalu piniarnerini aningaasartuutit pillugit paasissutissat ilaatinneqarlutik nunat allat aningaasaataasa allanngornerisa naatsorneri, akitsuutit, akileraarutit, akitsuuserinerit il. Il. tunniunnissaannut isumaqatigiissummut tunngasut.

Nioqqutissiortoq akimik immikkut ittumik neqerooruteqarsimappat pisisoq inu:it a/s-ip piumasaqaataa naapertorlugu ullut qulit qaangiussimatinnagit nioqqutissat tigusimaneranut uppernarsaatip kopi-ianik aammalu akiligassiissutip kopi-ianik tunniussissaaq. Pisisoq pineqartumilu nioqqutissiortoq inu:it a/s-ip suliniutini pineqartuni malittarisassai malinnaaffigissallugit pisussaatitaapput. Taamattaaq piffissami suliniutinut ukununnga paasissutissat toqqortaatiginerinut atuutsinneqarpoq ussassaarinermi, fiskal inatsimmut aammalu malittarisassiornermut naapertuuttumik.

Pisisumit inu:it a/s-ip imaluunniit tunisassiortup malittarisassai unioqqutinneqarsimappata inu:it a/s qaqugukkulluunniit pisisup akiligassiissut eqqunngitsoq imaluunniit akilersimasap annertussusaa malillugu akiligassiissalluni pisinnaatitaavoq, kiisalu inu:it/aammalu/imaluunniit tunisassiortoq pisisumik siuinissami suliniutinut sunulluunniit peqataasinnaaneranik killiliisinnaatitaavoq.

3. AKILIINEQ

Akiliineq pissaaq kingusinnerpaamik akiligassiissummi ulloq akiliiffissatut kingullertut atuutsinneqartoq qaangiussimatinnagu. Pingaarnertut malittarisassatut akiligassiissut ingerlaannaq akilerneqassaaq. Akiligassiissummik ulloq akiliiffissaq kingulleq ilanngunneqarsimanngippat pisiap tunniunnerani akiliineq pissaaq. Akiligassiissut killigitinneqartoq qaangerlugu akilerneqarsimappat inu:it a/s qaqugukkulluunniit ernianik aammalu nukingisaarutitut akitsuusiinernik qaammammut 2%-iusunik akiligassiissuteqarsinnaatitaavoq, akilerneqanngitsut tamakkiisumik akilerneqarnissaasa tungaanut. Pisisup akiliutai akiliinngitsoorsimanermi ernianut aammalu aningaasartuutinut siulliullugit matussusiissutigineqassapput. Taakkuarlu tamakkiisumik akilerneqarpata akiliutit akiitsorisanut matussusiisussanngortinneqassallutik.

Pappialatigut inu:it a/s-imit akuersissummik peqartoqartinnagu pisisoq akiligassiissut inu:it a/s-imut akerlianik piumasat malillugit akiligassamik annikillisaassalluni pisinnaatitaanngilaq, aammalu pisinermi aki illuatungerisap akiitsoqarnerani annikillisaanissamut pisussaatitaanani. Pisisup inissisimanera peqqutaalluni tunniussinissaq kinguartinneqarsimappat tunniussinerup piffissaq eqqorlugu tunniussimaneratut pisisoq akiiliissalluni pisussaatitaavoq. Inu:it a/s pappiaqqatigut nalunaarnermigut matumani avaqqussisinnaatitaavoq.

4. PIGINNITTUTUT PISINNAATINNEQ

Pisiamut akiligassap tunniussinermi aningaasartuutit, erniat allallu ilanngullugit tamakkiisumik akiliisimasoqarnissaata tungaanut inu:it a/s pisianut tunniutereersimasanut piginnittuunermut piginnaatippoq.

5. TUNNIUSSINEQ

Tunniussineq danmarkimi adresseminngaanniik ingerlanneqartarpoq. Tunniussinissamut aningaasartuutit akimi ersarissumik ilaatinneqareersimanngikkunik pisisumit akilerneqassapput Tunniussinermi piffissarititaasoq inu:it a/s-imit nalilerneqassaaq, matumani inu:it a/s-ip isumaqatigiissummi neqeroorutip aalajangersarnerisigut inissisimanermut naapertuuttumik nalilersuissalluni.

Inu:it a/s tunniussinermi kinguaattoornernut akisussaatinneqarsinnaanngilaq, taamaakkaluartorli sapinngisaq tamaat piffissamik eqquutsitsiniarnissamik isumaginnissalluni. Assartorneranut sillimmasiinermi pisiat nalingata 0,4 procentiatut naatsorsorneqassaaq + nassiunnera kiisalu 10% isertitassatut naatsorsuussaq.

6. EQQUSSUINERMI AVAMMULLU ASSARTUINERMI MALITTARISASSIAT

Tunisassiat tamarmik, taartissamaatit, teknikkikkut paasissutissat, software kiisalu uppernarsaatit eqqussuinermi aammalu avammut assartuinermi inatsisit ataaniissinnaapput, matumani inatsisit aammalu malittarisassat allat ataaniissinnaallutik, taamaakkaluartorli Danmarkimit, EU-mit, USA-mit kiisalu nunamit eqqussiffiususussamit pisisoq avammut assartuissappat malittarisassanut killiliisuunani. Pisisup sumiluunniit eqqussinissamut avammullu assartuinissamut inatsisit aammalu malittarisassat malissallugit pisussaatitaavoq, kiisalu akuersissutit/licensit pisariallit suulluunniit piumasaqaataasut pissarsiarisimassallugit.

7. KUKKUSUMIK INNIMINNIINEQ / UTERTITSINERIT

Naliginnaasumik pisiat utertinneqarneq ajorput. Siumoortumik immikkut pappiaqqatigut isumaqatigiissuteqarnikkut pisianik utertitsineq/taamaatitsiinnarneq pisinnaasarput, peqqumaasivinnili pisiassat kisimik ammarneqarsimanatik puuminniinnerinni kisimi pisinnaalluni. Pisiat inniminnerneqarsimasut aammalu PC-t Notesbookillu taamaatiinnarneqarsinnaanngillat utertinneqarsinnaanatillu. Pisiat utertinneqarsimatillugit/taamaatiinnarneqarsimatillugit inu:it a/s akiligassiissutip nalingata 15%-ianik utertitsinermi akitsuusiinissamut nassiunnerani aki ilanngullugu tuniniaasumiit utimullu nassiunnera minnerpaamik kr. 350,- akiligassiissutigissallugu piginnaatippoq. Pisiat akii akigititaasut nalinginut akiligassiissummi ilanngaatigineqassapput.

8. PISIASSANUT PAASISSUTISSAT

Quppersakkani aammalu tuniniaanermi ussassaarutini paasissutissanik kukkusoqarsinnaanera allanngortitsisoqarsinnaaneralu pisinnaatitsissutigineqarpoq. Arlaatigut kukkuneqartoqarsimappat allannguisoqarsimappallu inu:it a/s-imut tamanna atuutsilersinneqarsinnaanngilaq.

9. PISIANIK ALLANNGUINEQ

Pisisussamut ingerlatsinermi ajoqutaasoqassanngippat inu:it a/s pisiamik nalunaaqqaarani allanngortitsisinnaanissamut piginnaatippoq.

10. TUNISASSIANIK PIGINNITTUUNERMUT PISINNAATITAAFFIIT

Pisiassat tamarmik tunisassiorfimminnit immikkut tamarmik piginnittuuffigineqarput. Meqqit tunisassiorfiunngitsumit atorneqassatillutik qaqugukkulluunniit piginnittuunermut pisinnaatitaasumit akuersissummik pissarsisimaffigineqaqqaartariaqarput. Sofwarenik tunniussinerit atuinerillu tamarmik isumaqatigiissummi maleqquneqartut malillugit ingerlanneqassapput. Softwarenik pisiamut ilanngullugu tunniussinerit pisisartunut tunniunneqassapput tunisasseeqqinnissamut siunertaasumik aammalu atuisunut ingerlatsisussanut taamaallaat, tamannalu isumaqarpoq atuisut assileeqqusaanatillu softwaremik allamut tunniussisoqaqqusaanngitsoq. Softwaremik atueqqissinnaatitaaneq akuersissummik tunniussisussamit pappiaqqatigut uppernarsaanikkut akuersisimatillugu taamaallaat pisinnaavoq.

Pisisoq avammut assartuisimatillugu piginnittussaatitaanermut pisinnaatitaaffiit unioqqutinneqarsimatillugit inu:it a/s akisussaasutut tigumminninnissamut sukkulluunniit pisussaatinngilaq, inu:it a/s-imit nunamut eqqunneqarfiusumit avammut assartorneqarnerani atuiffimmi akuersissutaasumi malittarisassat naapertorlugit atuinerit ingerlanneqarneri qulakkeerinnissutaasinnaannginnerat tunuliaqutaralugu.

*akuersissuteqaataasumi isumaqatigiissutit atuutsinneqartut apeqqutaallutik

11. AMIGAATIT AAMMALU AJOQUTIT

Tunniussinermi pisisup pisiat niuerfiup piumasaqaataa malillugu ajoquteqannginneranik qulakkeerinnissalluni misissuissaaq. Pisisup pisiap amigaateqarneranik nalunaarutiginnissaguni tiguneraniit 48 tiimit qaangiutsinnagit inu:it a/s-imut allagaqarnikkut nalunaartussaatitaavoq, tassungalu ilanngullugu amigaatigisap sunaanera ilanngullugu nalunaarutigineqassalluni. Pisisup kingusinaarluni amigaataasup alaatsinaassimappagu imaluunniit nalunaarutiginngitsoorsimappagu pisisup amigaatigineqartumik nalunaarutiginninneq atuutilertissinnaanngilaa. Inu:it a/s-ip amigaatigineqartoq itigartitsissutigissallugu imaluunniit taarsissallugu toqqaanissamut pisinnaatitaavoq.

Allannguutit imaluunniit pisianut akuliunnerit inu:it a/s-imit pappiaqqatigut akuersissutigineqarfigisimatinnagit inu:it a/s pisussaaffinnut sunulluunniit akisussaassalluni pisussaatinngilaq. Inu:it a/s-mit piumasaqaatigineqarpat pisisup ujoqutaasup nalunaarutigereerneratigut ingerlaannaq pisiaq nammineq akilerlugu akisussaaffigalugulu puua ilanngullugu inu:it a/s-imut tunniutissavaa. Inu:it a/s qaqugukkulluunniit nalunaarutigineqarsimasutut ajoqutaasup taamaallaat tigunissaanik piginnaatippoq.

Inu:it immikkut isumaqatigiissummik kiffartuussinissamik aalajangiussisimaguni kissartuussinermi pisussaatitaaffik pisiat pisiarineqarsimasut kisiisa pillugit kiffartuussissalluni pisinnaatitaavoq. Inu:it a/s-ip ajoquteqartutut nalunaarutigineqarsimasut misilittarsinnaanissaannut piginnaatippoq. Inu:it a/s-ip ajoquteqartutut nalunaarutigineqarsimasoq misilittarnerani iluatsissimappagu pisiaq inuttaanut utertinneqassaaq misilittaanermilu sulinermi akiligassiissummik ilanngussilluni. Misilittaareernerup taamaallaat kinguneratigut inu:it a/s taarsiisinnaallunilu akiligassiissummi ilanngaatiginnissinnaavoq.

Taarsiineq: Pisiap annertussusaa amerlassusaalu naapertorlugit utertinneqarneratuulli ajoqutaasoq taarserneqassaaq.

12. AKISUSSAAFFIMMIK KILLILERSUINEQ

Taarsiiffigitinnissamut piumasaqaat pisiap akia malillugu akiligassiissutip annertussusaa qaangerlugu taarsiiffigitinnissamik piumasaqartoqarsinnaanngilaq. Inu:it a/s-ip taarsiiffinninnissamut akisussaatitaanera qilleqarpoq toqqaannaq annaasaqarnermut, aammalu inu:it a/s ingerlatsinermi annaasanut taarsiisinnaanngilaq, isertitassanut taarsiisinnaanani imaluunniit allatigut toqqaannartuunngitsumik annaasaqarnernut taarsiisinnaanani. Inu:it a/s kinguaattoornernut amigaatigisanulluunniit taarsiiniarnermi utertitsiniarnermiluunniit misiliinermi amigaateqalersimanermut akisussaatinngilaq.

Ataani allassimasut pisinissamut ajornartorsiutaatillugit kipiluttunartorsiutaatillugilluunniit inu:it a/s akisussaaffilissalluni pisinnaatinneqanngilaq.

Sulinermi akerleriinnerit ajornartorsiutaasut imaluunniit illuatungeriit akisussaaffiginngisaat, soorlu ikuallattoornerit, sorsunnerit, sorsunnissamut piareersarnerit assigisaaluunniit, ikilersimanerit, arsaarinninnerit, nunat allat aningaasaanniit aggortitsiniarnernik ajornartorsiornerit, eqqissiviilliornerit pikitsitsinerillu, assartuiniarnermi aqqutissaaleqinerit, pisiamik eqquutsitseqqissaannginnerit naliginnaasut, ingerlatsiniarnermut killilersuinerit kiisalu amigaataasut imaluunniit niuerfiup niuertarfianiit kinguaattoorutit uani taakkartorneqartunit peqquteqartut, imaluunniit allatigut inu:it a/s-ip isumaqatigiissutit naapertuutsinnissaannut ajornartorsiutaasut taakkartorneqartut peqqutaatillugit akisussaatinngilaq.

Pissutsit taakkartorneqartut neqeroorutit isumaqatigiissutiginnginnerani/atuutsilersinneqannginnerani pisimasut akisussaaffigineqanngitsutut taamaallaat nalilerneqassapput isumaqatigiissutit sunnerfigineqannginnissaanut matumani naatsorsuutaasinnaasimanngippata. Tunisassiat naliginnaasumik pisisartumit atorneqarnissaannut ilusilersugaapput. Tunisassiat arlaatigut ajornartorsiortitsisinnaasunut systeminut soorlu sillimaniarnermut, nukleare, sakkutooqarnermut atortussiatut/ikkussuinermut, suliffeqarfimmut pilersuisussamut, piuinnarnissamut immiussinernut imaluunniit sakkunik takusassiinermut atorneqaqqusaanngillat, tamanna tunisassiorfimmit pappiaqqatigut akuersissuteqarfiusumik pisimanngippat.

13. PISIASSANUT AKISUSSAAFFIK

Avaqqunneqarsinnaanngitsumik Kalaallit Nunaannit inatsisit malillugit malittarisassanut tunngatinneqarsinnaanngippat killilersuutit uku atuutsinneqarput: Inu:it a/s taamaallaat akisussaatinneqarpoq pisiap tunniunneqarniarnerani aserorsimaneranut, inu:it a/s-imit kukkusoqarsimappat sumiginnaasoqarsimappalluunniit, tamannalu aamma uppernarsarneqarsinnaappat.

14. PISINNAATITAAFFINNIK AAMMALU PISUSSAATITAAFFINNIK TUNNIUSSISINNAATITAANEQ

Inu:it a/s pisinnaatitaaffinnik pisussaatitaaffinnillu isumaqatigiissut naapertorlugu illuatungeriit avaqqullugit pingajorisamut tunniussisinnaanermut piginnaatitaavoq.

15. ISUMAQATIGIINNGISSUTIT

Isumaqatigiinngissutit suulluunniit inu:it a/s-ip aammalu pisisup akornanni pilersartut danskit inatsisaat malillugit aalajangiiffigineqassapput.

Denne hjemmeside bruger cookies
På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du brugen af cookies Læs mere her

Ok