Ditte Berthels er ansat som salgssupporter, og vil være et centralt bindeled i salgsafdelingen, hvor hun vil hjælpe med at håndtere kundehenvendelser, tilbud, salg, indkøb m.v. 

Med erfaring fra såvel detailhandel som en økonomiafdeling og en uddannelse som både salgsassistent og inden for Økonomi og ressourcestyring fra Niuernermik Ilinniarfik’s Akademi erhvervsuddannelse (AU), kommer Ditte med solide faglige kvalifikationer, der sætter hende i stand til at servicere vores kunder på bedste vis.

Ditte brænder for at sælge og yde god service, har et vindende væsen og er flydende på grønlandsk, dansk og engelsk. 

Vi håber, I vil tage godt imod Ditte, som vi er ekstremt glade for at få som vores nye kollega :)